Tuesday, December 6, 2011

Hum bhi kabhi teri zindagi ke us karvaan ka ek hissa the, jise hum aaj, dur se guzarte huye dekhte hain...

No comments:

Post a Comment